FDP – WONDERland pentru copiii cu dificultăți de învățare

Cu suma strânsă prin Pago sprijinim 45 de copii cu CES (6-14 ani) cu ajutorul activităților de educație nonformală și a terapiilor specifice, activități necesare pentru o viață sănătoasă și echilibrată. Vom acorda atenție și părinților, pentru a face față noilor provocări în noul context pandemic prin intermediul sesiunilor de consiliere față în față/online.

Ce este Asociația FDP?

Asociația FDP Protagoniști în Educație (FDP) a fost înființată în 1996 de către voluntari italieni și români, cu sprijinul organizației italiene AVSI. Misiunea Asociației FDP – Protagoniști în Educație (FDP) este aceea de a promova demnitatea umană a celor mai dezavantajate persoane din comunitățile noastre, pornind de la experiența fiecăruia dintre ei și implicându-i ca adevărați protagoniști ai vieții lor. În viziunea FDP, fiecare persoană îşi poate valorifica talentele cu care a fost înzestrată.

 

În spațiul prietenos al Centrului Wonder „Happy Heart, WONDERful Mind”, care îndeamnă la încredere, deschidere, creativitate, 45 de copii cu CES vor beneficia de terapii individuale și de grup gratuite și activități de socializare/ recreere în afara casei sau a școlii așa cum rareori au ocazia să o facă. Părinții vor fi ajutați să înțeleagă mai bine particularitățile copiilor lor și să relaționeze eficient cu ei.

Activitățile proiectului se vor desfășura atât online cât și față în față cu respectarea tuturor regulilor privind prevenirea răspândirii virusului Covid-19.

Cum va folosi FDP - Protagoniști în Educație donația ta?

În următorul an, ne propunem să strângem cel puțin 15.000 lei pentru proiectul „Happy Heart, WONDERful Mind” pentru a sprijini un număr de 45 de copii cu nevoi educaționale speciale (CES) dar și pentru a oferi suport părinților acestora.

  • Cu 7.000 lei vom putea oferi activități de educație nonformală și terapii specifice (kinetoterapie, psihomotricitate, psihoterapie, logopedie, artterapie) pentru un număr de 20 de copiii cu dificultăți de învățare
  • Cu 8.000 lei vom putea oferi activități de educație nonformală și terapii specifice (kinetoterapie, psihomotricitate, psihoterapie,logopedie, artterapie) pentru un număr de 25 de copii cu dificultăți de învățare
  • Cu 15.000 lei vom putea susține 45 de copii cu CES și părinții acestora (consiliere, grup de lucru părinte-copil, ateliere educaționale)

 

Activitățile proiectului se vor desfășura atât online cât și față în față cu respectarea tuturor regulilor privind prevenirea răspândirii virusului Covid-19.

În spațiul prietenos al Centrului Wonder, care îndeamnă la încredere, deschidere, creativitate, 45 de copii cu CES vor beneficia de terapii individuale și de grup gratuite și activități de socializare/ recreere în afara casei sau a școlii asa cum rareori au ocazia să o facă. Părinții vor fi ajutați să înțeleagă mai bine particularitățile copiilor lor și să relaționeze eficient cu ei. Toate acestea vor conduce la creșterea capacității de adaptare a copiilor la mediul școlar și social, valorificarea potențialului fiecărui copil, crearea și menținerea fluxului motivațional astfel încât ei să nu abandoneze școala.

More

Ce alte proiecte a mai dezvoltat Asociația FDP?

Metoda de lucru FDP are în vedere o abordare pozitivă, persoana fiind în centrul tuturor acțiunilor, iar valoarea ei nu este definită de circumstanțele vieții. FDP este implicată în patru domenii de activitate:

  • Servicii de sprijin (sănătate, terapii specifice, activități recreative și de socializare, educație non-formală) pentru copii cu cerințe educaționale speciale și părinții lor în cadrul Centrului Wonder. Suport pentru cadrele didactice care au la clasă copii cu CES prin platforma eduacces.ro
  • Prevenirea abandonului școlar pentru 90 de copii din medii vulnerabile folosind sportul ca instrument de atragere și menținere a lor în școală prin intermediul programului Școala Socială Sportivă dezvoltat în parteneriat cu Fundația Real Madrid.
  • Sprijin pentru familiile afectate de sărăcie din comunitățile Republica Sector 3 București, Giulești-Sârbi sector 6 București și Cojasca/Iazu, județul Dâmbovița (distribuire alimente de bază, produse igienico-sanitare, materiale educaționale).
  • Servicii pentru 20 de tineri cu HIV (sprijin pentru accesarea serviciilor medicale de bază, identificarea unei locuințe, integrare pe piața muncii).

Echipa Asociației FDP este compusă din 21 specialiști (echipa de management și dezvoltare, echipa socială, echipa terapii specifice, comunicare și fundraising). De asemenea implicăm cât mai mult voluntarii (persoane fizice, angajați companii, prieteni) în activitățile demarate atât pe teren (cu respectarea condițiilor igienico-sanitare) cât și online.

More
Asociația FDP – Protagoniști în Educație
Educație
12.060 Lei
Din suma țintă de 15.000 Lei
80.4% Finanțat

Obiective

7000 Lei
Obiectiv atins

Susținem 20 de copiii cu dificultăți de învățare

Cu suma de 7.000 lei vom organiza ateliere educaționale și terapii specifice (kinetoterapie, psihomotricitate, psihoterapie, logopedie, artterapie) pentru un număr de 20 de copiii cu dificultăți de învățare. Părinților le vom oferi consiliere în tot acest timp.

8000 Lei
Obiectiv atins

Susținem 25 de copiii cu dificultăți de învățare

Cu suma de 8.000 lei vom organiza ateliere educaționale și terapii specifice (kinetoterapie, psihomotricitate, psihoterapie, logopedie, artterapie) pentru un număr de 25 de copiii cu dificultăți de învățare. Părinților le vom oferi consiliere în tot acest timp.

15000 Lei

Susținem 45 de copii cu CES și părinții acestora (consiliere, grup de lucru părinte-copil, ateliere educaționale)

Organizăm ateliere educaționale pentru 45 de copii și părinții lor. Pe lângă terapiile specifice (kinetoterapie, psihomotricitate, psihoterapie, logopedie, art-terapie), activități de educație nonformală, vom oferi consiliere și suport părinților și vom organiza ateliere de lucru părinți-copii.