WONDERland pentru copiii cu dificultăți de învățare

Cu cel puțin 15.000 de lei sprijinim 45 de copii cu nevoi educaționale speciale (CES) și oferim suport părinților acestora

Cui donezi?

Asociația FDP-Protagoniști în Educație (FDP) a fost înființată în 1996 de către voluntari italieni și români, cu sprijinul organizației italiene AVSI. Denumirea inițială a organizației a fost Fundația Dezvoltarea Popoarelor. Misiunea Asociației FDP – Protagoniști în Educație (FDP) este aceea de a promova demnitatea umană a celor mai dezavantajate persoane din comunitățile noastre, pornind de la experiența fiecăruia dintre ei și implicându-i ca adevărați protagoniști ai vieții lor. În viziunea FDP, fiecare persoană îşi poate valorifica talentele cu care a fost înzestrată.

De câți bani avem nevoie și cum vom folosi donațiile voastre?

În următorul an, ne propunem să strângem prin platforma Pago suma de 15.000 lei pentru proiectul „Happy Heart, WONDERful Mind” pentru a sprijini un număr de 45 de copii cu nevoi educaționale speciale (CES) dar și pentru a oferi suport părinților acestora.

Cu suma strânsă prin intermediul Pago vom oferi suport celor 45 de copii cu CES (6-14 ani) cu ajutorul activităților de educație nonformală și a terapiilor specifice (kinetoterapie, psihomotricitate, psihoterapie, art terapie), activități necesare pentru o viață sănătoasă și echilibrată. În contextul pandemiei am realizat că închiderea școlilor, distanțarea fizică, lipsa socializării au întrerupt rutina copiilor, sprijinul social și emoțional de care copiii cu CES au atâta nevoie.

De asemenea, vom acorda atenție și părinților care, dintr-o dată, s-au trezit ca trebuie să fie și profesori și îngrijitori și îi indemnăm să participe activ pentru a face față noilor provocări în noul context pandemic prin intermediul sesiunilor de consiliere față în față/ online.

În spațiul prietenos al Centrului Wonder, care îndeamnă la încredere, deschidere, creativitate, 45 de copii cu CES vor beneficia de terapii individuale și de grup gratuite și activități de socializare/ recreere în afara casei sau a școlii asa cum rareori au ocazia să o facă. Părinții vor fi ajutați să înțeleagă mai bine particularitățile copiilor lor și să relaționeze eficient cu ei. Toate acestea vor conduce la creșterea capacității de adaptare a copiilor la mediul școlar și social, valorificarea potențialului fiecărui copil, crearea și menținerea fluxului motivațional astfel încât ei să nu abandoneze școala.

Activitățile proiectului se vor desfășura atât online cât și fața în față cu respectarea tuturor regulilor privind prevenirea răspândirii virusului Covid-19.

More

Ce alte proiecte a mai dezvoltat acest ONG?

Metoda de lucru FDP are în vedere o abordare pozitivă, persoana fiind în centrul tuturor acțiunilor, iar valoarea ei nu este definită de circumstanțele vieții. FDP este implicată în patru domenii de activitate:

  • Servicii de sprijin (sănătate, terapii specifice, activități recreative și de socializare, educație non-formală) pentru copii cu cerințe educaționale speciale și părinții lor în cadrul Centrului Wonder. Suport pentru cadrele didactice care au la clasă copii cu CES prin platforma eduacces.ro
  • Prevenirea abandonului școlar pentru 70 de copii din medii vulnerabile folosind sportul ca instrument de atragere și menținere a lor în școală prin intermediul programului Școala Socială Sportivă dezvoltat în parteneriat cu Fundația Real Madrid.
  • Sprijin pentru familiile afectate de sărăcie din comunitățile Republica-sector 3 București, Giulești-Sârbi-sector 6 București și Cojasca-Iazu, județul Dâmbovița (distribuire alimente de bază, produse igienico-sanitare, materiale educaționale).
  • Servicii pentru 20 de tineri cu HIV (sprijin pentru accesarea serviciilor medicale de bază, identificarea unei locuințe, integrare pe piața muncii).

Echipa Asociației FDP este compusă din 21 specialiști (echipa de management și dezvoltare, echipa socială, echipa terapii specifice, comunicare și fundraising). De asemenea implicăm cât mai mult voluntarii (persoane fizice, angajați companii, prieteni) în activitățile demarate atât pe teren (cu respectarea condițiilor igienico-sanitare) cât și online.

More
Asociația FDP – Protagoniști în Educație
Educație
VOTEAZĂ
Ai votat acest proiect