Salvează animalele sălbatice în dificultate

Împreună salvăm animalele sălbatice

Cui donezi?

Centrului pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice – înființat de Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice, organizație care activează din anul 2003 în domeniile protecției faunei, salvării și reabilitării animalelor sălbatice, conservării biodiversității, dezvoltării durabile a comunităților rurale și educației ecologice. Echipa Centrului de reabilitare este compusă din persoane pasionate, calificate cu o bună expertiză și abilități formate pentru obiectivele asumate.

Pe baza unor proiecte, donații si a eforturilor proprii, Centrul a fost reabilitat si extins dându-i-se funcționalitatea specifică. Obiectivul acestui proiect este de a salva si reabilita animalele sălbatice rănite sau bolnave și de a le elibera în mediul lor natural.

Echipa Centrului de reabilitare este compusă din persoane calificate cu o bună expertiză și abilități formate pentru obiectivele asumate: veterinar George Vlad, dr. geograf Bouros George, Dr. biolog Dragomir Matei-Ionuț, Coordonator voluntari – Cosmin Taru, Responsabil conștientizare: Profesor biolog Dragomir Alina, Tehnician reabilitare Gelu Radu.

More

De câți bani avem nevoie și cum vom folosi donațiile voastre?

În primul rând ne dorim să menținem activitatea de salvare a animalelor sălbatice din Centrul pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice și asigurarea unor condiții bune de găzduire și tratament sutelor de animale sălbatice ce ajung la noi.

Pentru a putea menține activitatea centrului avem nevoie de sprijin pentru achiziția de: hrană specifică fiecărei specii, medicamente, servicii veterinare sau de imagistică, servicii de laborator și analize medicale de specialitate, consumabile medicale, unelte și substanțe pentru dezinfecție, cuști de transport și carantinizare. Un alt obiectiv al campaniei este creșterea ratei de succes în salvarea și reabilitarea animalelor sălbatice în cadrul Centrului de Reabilitare prin achiziția unui echipament veterinar de strictă necesitate (concentrator de oxigen). Viitorul acestui Centru pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice depinde și de acest proiect care poate menține porțile centrului deschise și pentru alte animale sălbatice rănite, bolnave sau orfane.

Pentru achiziția echipamentelor veterinare de urgență avem nevoie de suma de 5.000 RON (aparat de concentrator de oxigen – 5000 RON). Pentru a acoperi nevoile de bază a animalelor sălbatice din centru: hrană specifică, îngrijire medicală și amenajarea spațiilor de găzduire, Centrul are nevoie de aproximativ 50.000 RON/an. Cu ajutorul donatorilor PAGO ne propunem să strângem jumătate din aceasta, respectiv 25.000 RON/an. Suma totală pentru dotări și asigurarea funcționării centrului ce ne-o propunem s-o strângem în următorul an prin platforma PAGO este de: 30.000 RON.

Ce alte proiecte a mai dezvoltat acest ONG?

Asociația a implementat mai multe proiecte care vizează managementul și conservarea a faunei sălbatice prin:

  • Educarea publicului cu privire la beneficiile prezenței animalelor sălbatice în mediul sălbatic;
  • Salvarea și tratarea animalelor sălbatice rănite sau bolnave și reintroducerea lor în mediul natural;
  • Prezervarea ariilor protejate cheie atât pentru specii, cât și pentru comunitățile locale.

În 2004, ACDB a înființat Centrul de Reabilitare a Faunei Sălbatice, din Vrancea, fondat pe suprafața unei fostei grădini zoologice unde beneficiază de infrastructura și logistica fostei instituții.

Pe baza unor proiecte, donații și a eforturilor proprii, Centrul a fost reabilitat și extins dându-i-se funcționalitatea specifică. Obiectivul acestui proiect este de a salva și reabilita animalele sălbatice rănite sau bolnave și de a le elibera în mediul lor natural.

Dintre proiectele derulate în ultimele 8 luni menționăm:

Mai multe detalii pe pagina noastră dedicată: https://www.acdb.ro/proiecte

Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice
Mediu și animale
VOTEAZĂ
Ai votat acest proiect