RO EN
TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE A FUNCȚIONALITĂȚII “DONEAZĂ CU PAGO”
ultima dată actualizat la 18.04.2022

Acești Termeni ("Termenii") sunt meniți să-ți explice cât mai clar și transparent felul în care poți utiliza funcționalitatea Donează cu Pago. Ca atare, documentul este într-un proces continuu de schimbare – îți recomandăm să vizitezi regulat acest document, pentru a fi la curent cu versiunea cea mai actuală a lui.

Acești Termeni se completează cu termenii și condițiile de utilizare a Aplicației Pago (astfel cum este definită în Termenii Generali), disponibili spre consultare aici ("Termenii Generali").

1. Definiții

În acest document, cuvintele folosite cu majusculă vor avea următoarele semnificații:

a)
"Compania", “Noi” sau “noastră” înseamnă societatea Timesafe S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Voluntari, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/1658/2016, CUI 35968582;
b)
"Utilizator" înseamnă orice persoană fizică, cu vârsta peste 18 ani care folosește funcționalitatea Donează cu Pago, acceptând acești termeni. Pentru evitarea oricărui dubiu, Donează cu Pago nu este destinată utilizării de către persoane fizice care nu îndeplinesc condițiile descrise în această definiție și, în mod explicit, nu este destinată utilizării de către minori (în sensul legislației care este aplicabilă unui anumit utilizator);
c)
"Donează cu Pago" reprezintă funcționalitatea integrată de către Companie în Aplicația Pago, prin care Utilizatorii au posibilitatea de a efectua donații către anumite Organizații Neguvernamentale (astfel cum sunt definite mai jos);
d)
"Organizație Neguvernamentală" reprezintă o organizație neguvernamentală fără scop lucrativ, precum o asociație, fundație, sau federație, selectată de către Companie conform procedurilor sale interne pentru a fi afișată în Aplicația Pago, sau care utilizează funcționalitatea Donează cu Pago în cadrul site-ului propriu.
2. Efectuarea donației

2.1 Compania nu prelucrează în nici un fel datele privind cardul bancar al unui Utilizator în afară de a facilita accesul la aceste informații procesatorului de plăți.

2.2 Utilizăm produse terțe pentru procesarea plăților ("Procesatori de plată"). Procesarea plăților poate fi supusă termenilor, condițiilor și politicilor de confidențialitate ale Procesatorilor de plată, în plus față de acești Termeni.

2.3. Nu suntem responsabili de nicio eroare care ar putea apărea în legătură cu procesarea unei plăți. Sunteți de acord să efectuați plata folosind acea metodă de plată selectată la momentul la care instructați efectuarea unei plăți.

21. Funcționalitatea „Donează cu Pago”

21.1 Compania oferă Utilizatorilor posibilitatea de a utiliza funcționalitatea Donează cu Pago și de a dona către o organizație neguvernamentală.

21.2 Donația poate consta doar într-o sumă de bani și este de minim 5 RON. În cazul donațiilor mai mari de 2500 RON, procesarea se va face manual și donația va fi trimisă Organizației Neguvernamentale numai după acceptul acesteia. În cazul în care Organizația Neguvernamentală nu acceptă donația, Compania va returna suma de bani Utilizatorului care a efectuat donația. Pentru a putea efectua o astfel de donație, utilizatorului îi vor fi cerute date privind cardul său bancar ce vor fi transmise Procesatorului de Plăți, dispozițiile articolelor 2.1., 2.2 și 2.3 aplicându-se în mod corespunzător.

21.3 Odată efectuată o donație de către un utilizator, acesta va primi confirmarea donației pe e-mail. De asemenea, utilizatorul respectiv va primi și un număr de Puncte Pago, în conformitate cu Regulamentul disponibil aici. Punctele Pago vor fi acordate numai dacă utilizatorul respectiv nu are deja un cont de Utilizator în Aplicația Pago și numai dacă creează un cont de Utilizator prin intermediul link-ului trimis acestuia.

21.4 Atunci când se efectuează o donație , banii plătiți de Utilizator vor fi transferați în conturile bancare ale Companiei care ulterior îi va transfera mai departe către contul Organizației Neguvernamentale către care a fost donată suma de bani. Pentru evitarea oricărui dubiu, Organizațiile Neguvernamentale împuternicesc Compania pentru a primi donațiile în numele lor. Ca atare, în acest caz, Compania acționează doar ca mandatar al Organizațiilor Neguvernamentale și, în această calitate, Compania primește banii de la Utilizatori. Pentru claritate, Compania nu este și nu acționează ca un procesator de plăți, ca o bancă sau ca orice alt tip de instituție financiară.

21.5 Utilizatorul înțelege că și este de acord că, în oferirea acestei funcționalități, Compania este doar un intermediar și nu este parte în contractul de donație dintre Utilizator și Organizațiile Neguvernamentale cărora le donează bani.

21.6 Pentru claritate, Compania este terță de acest raport juridic (contract de donație) și nu suntem responsabili în niciun moment pentru nicio pretenție, daună, plată, deficiență, amendă, hotărâre, datorie, pierdere, cost sau cheltuială rezultate din sau legate de raportul juridic dintre Utilizator si Organizația Neguvernamentală.

21.7 Compania nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la Organizațiile Neguvernamentale și cu privire la activitățile acestora. Compania nu poate fi trasă la răspundere pentru modul în care Organizațiile Neguvernamentale folosesc donațiile primite de la Utilizatori. Orice dispută cu privire la utilizarea donațiilor de către Organizațiile Neguvernamentale sau orice alte aspecte legate de donațiile efectuate se soluționează direct și strict între donatori (Utilizatori) și donatari (Organizațiile Neguvernamentale).

3. Modificarea Termenilor

Termenii pot fi modificați oricând de către Companie.

4. Limitare de răspundere

4.1. Compania depune eforturi constante pentru a menține funcționalitatea Donează cu Pago în stare de funcționare. Totuși, din motive tehnice ori din cauza unor actualizări tehnice, este posibil ca funcționalitatea Donează cu Pago să nu funcționeze în anumite momente. În astfel de situații, Compania va comunica Utilizatorilor aceste aspecte, la momentul la care Utilizatorii accesează funcționalitatea Donează cu Pago.

4.2. În orice caz, Compania nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună pricinuită direct sau indirect și pentru nicio pierdere de profit directă sau indirectă, suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării serviciilor oferite de funcționalitatea Donează cu Pago.

5. Legea aplicabilă

Termenii precum și orice obligații contractuale care decurg din sau în legătură cu aceștia vor fi interpretați în conformitate cu legile din România. Instanțele române au competența exclusivă de a soluționa orice litigiu legat de utilizarea funcționalității Donează cu Pago și a acestor Termeni.

6. Proprietate intelectuală

Compania este titular al tuturor drepturilor asupra conținutului funcționalității Donează cu Pago (incluzând, fără limitare, imagini, texte, mărci comerciale, logo-uri, elemente de grafică web, scripturi, aplicații și baze de date). Este interzisă folosirea oricăror elemente de conținut privind funcționalitatea Donează cu Pago, fără acordul prealabil scris al Companiei.